සැකිල්ල:Infobox web browser

විකිපීඩියා වෙතින්
මුල් ලේඛකයා(යන්){{{author}}}
සංවර්ධකයා(යන්){{{developer}}}
ප්‍රථම නිකුතුව{{{released}}}
ස්ථාවර නිකුතුව{{{latest_release_version}}} / {{{latest_release_date}}}
පූර්වදර්ශන නිකුතුව{{{latest_preview_version}}} / {{{latest_preview_date}}}
ක්‍රමලේඛනය කර ඇත්තේ{{{programming_language}}}
මෙහෙයුම් පද්ධති{{{operating_system}}}
යන්ත්‍රය{{{engine}}}
වේදිකාව{{{platform}}}
ගොණුවේ ප්‍රමාණය{{{size}}}
ලබාගත හැකි භාෂා ගණන{{{language}}}
සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය{{{status}}}
වර්ගය{{{genre}}}
බලපත්‍රය{{{license}}}
බලපත්‍රය{{{licence}}}
වෙබ් අඩවිය{{{website}}}
තාක්ෂණික ප්‍රමිති(ය){{{standard}}}
As of{{{AsOf}}}
{{{Footer}}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_web_browser&oldid=156708" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි