සැකිල්ල:Infobox UK place/generic demo

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{official_name}}}
Scottish Gaelic: {{{gaelic_name}}}
Scots: {{{scots_name}}}
සැකිල්ල:Lang-kw
සැකිල්ල:Lang-cy
Irish: {{{irish_name}}}
මැන්ක්ස්: {{{manx_name}}}
[[{{{other_language}}}|{{{other_language_name}}}]]
{{{local_name}}}
—  {{{type}}}  —
[[File:{{{static_image_name}}}|{{{static_image_width}}}
|alt={{{static_image_alt}}}|{{{static_image_alt}}}]]
{{{static_image_caption}}}
[[File:{{{static_image_2}}}|{{{static_image_2_width}}}
|alt={{{static_image_2_alt}}}|{{{static_image_2_alt}}}]]
{{{static_image_2_caption}}}
Lua දෝෂය in Module:Location_map at line 502: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/United Kingdom" does not exist.
 {{{official_name}}} shown within the United Kingdom
Area  1 sq mi (2.6 km2{{{area footnotes}}}
Population 0 {{{population_ref}}}
   – density  0/sq mi (0/km2)
{{{statistic_title}}}{{{statistic}}}
{{{statistic_title1}}}{{{statistic1}}}
{{{statistic_title2}}}{{{statistic2}}}
Demonym{{{population_demonym}}}
Language{{{language}}}
{{{language1}}}
{{{language2}}}
OS grid reference{{{os_grid_reference}}}
Irish grid reference{{{irish_grid_reference}}}
   – Belfast 0 mi (0.0 km)  {{{belfast_direction}}}
   – Cardiff 0 mi (0.0 km)  {{{cardiff_direction}}}
   – Douglas 0 mi (0.0 km)  {{{douglas_direction}}}
   – Dublin 0 mi (0.0 km)  {{{dublin_direction}}}
   – Edinburgh 0 mi (0.0 km)  {{{edinburgh_direction}}}
   – London 0 mi (0.0 km)  {{{london_direction}}}
   – Charing Cross 0 mi (0.0 km)  {{{charingX_direction}}}
Civil parish{{{civil_parish}}}
{{{civil_parish1}}}
{{{civil_parish2}}}
Community{{{community_wales}}}
{{{community_wales1}}}
{{{community_wales2}}}
{{{community_wales3}}}
Principal area{{{unitary_wales}}}
{{{unitary_wales1}}}
{{{unitary_wales2}}}
{{{unitary_wales3}}}
Metropolitan borough{{{metropolitan_borough}}}
{{{metropolitan_borough1}}}
{{{metropolitan_borough2}}}
{{{metropolitan_borough3}}}
District{{{shire_district}}}
{{{shire_district1}}}
{{{shire_district2}}}
{{{shire_district3}}}
Unitary authority{{{unitary_england}}}
{{{unitary_england1}}}
{{{unitary_england2}}}
{{{unitary_england3}}}
Council area{{{unitary_scotland}}}
{{{unitary_scotland1}}}
{{{unitary_scotland2}}}
{{{unitary_scotland3}}}
District{{{unitary_northern_ireland}}}
{{{unitary_northern_ireland1}}}
{{{unitary_northern_ireland2}}}
Parish{{{manx_parish}}}
Ceremonial county{{{lieutenancy_wales}}}
{{{lieutenancy_wales1}}}
{{{lieutenancy_wales2}}}
{{{lieutenancy_wales3}}}
Greater London
Shire county{{{shire_county}}}
{{{shire_county1}}}
{{{shire_county2}}}
{{{shire_county3}}}
Metropolitan county {{{metropolitan_county}}}
{{{metropolitan_county1}}}
{{{metropolitan_county2}}}
{{{metropolitan_county3}}}
Ceremonial county{{{lieutenancy_england}}}
{{{lieutenancy_england1}}}
{{{lieutenancy_england2}}}
{{{lieutenancy_england3}}}
Lieutenancy area{{{lieutenancy_scotland}}}
{{{lieutenancy_scotland1}}}
{{{lieutenancy_scotland2}}}
{{{lieutenancy_scotland3}}}
County{{{lieutenancy_northern_ireland}}}
{{{lieutenancy_northern_ireland1}}}
{{{lieutenancy_northern_ireland2}}}
Sheading{{{manx_shedding}}}
Region
Country[[{{{country}}}]]
Sovereign stateඑක්සත් රාජධානිය
Post town {{{post_town}}}
Postcode district [[{{{postcode_area}}} postcode area|{{{postcode_district}}}]]
Post town {{{post_town1}}}
Postcode district [[{{{postcode_area1}}} postcode area|{{{postcode_district1}}}]]
Post town {{{post_town2}}}
Postcode district [[{{{postcode_area2}}} postcode area|{{{postcode_district2}}}]]
Dialling code {{{dial_code}}}
{{{dial_code1}}}
{{{dial_code2}}}
Police  
Fire  
Ambulance  
EU Parliament
UK Parliament{{{constituency_westminster}}}
{{{constituency_westminster1}}}
{{{constituency_westminster2}}}
……
{{{constituency_westminster8}}}
Scottish Parliament{{{constituency_scottish_parliament}}}
{{{constituency_scottish_parliament1}}}
{{{constituency_scottish_parliament2}}}
……
{{{constituency_scottish_parliament10}}}
London Assembly
Welsh Assembly{{{constituency_welsh_assembly}}}
{{{constituency_welsh_assembly1}}}
{{{constituency_welsh_assembly2}}}
House of Keys{{{constituency_manx_parliament}}}
NI Assembly{{{constituency_ni_assembly}}}
{{{constituency_ni_assembly1}}}
{{{constituency_ni_assembly2}}}
{{{constituency_ni_assembly3}}}
Councillors{{{councillors}}}
Councillors{{{councillor1}}} ({{{party1}}})
{{{councillor2}}} ({{{party2}}})
{{{councillor3}}} ({{{party3}}})
{{{councillor4}}} ({{{party4}}})
{{{councillor5}}} ({{{party5}}})
Website{{{website}}}
List of places
United Kingdom
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_UK_place/generic_demo&oldid=389715" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි