සැකිල්ල:Infobox Software

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Original author(s){{{author}}}
Developer(s){{{developer}}}
Initial release{{{released}}}
Stable release{{{latest_release_version}}} / {{{latest_release_date}}}
Preview release{{{latest_preview_version}}} / {{{latest_preview_date}}}
Written in{{{programming_language}}}
Operating system{{{operating_system}}}
Platform{{{platform}}}
Size{{{size}}}
Available in{{{language}}}
Development status{{{status}}}
Type{{{genre}}}
License{{{license}}}
Licence{{{licence}}}
Website{{{website}}}
Standard(s){{{standard}}}
As of{{{AsOf}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Software&oldid=84269" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි