සැකිල්ල:IUCN

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]


This template can be used to cite the IUCN Red List of Threatened Species. The search engine is here. A user's guild and video are available.

Usage

Example

{{IUCN2010
| id = 
| taxon = 
| assessors = 
| assessment_year = 
| version = 
| accessdate = 
}}

Parameters

Parameter Description Example
id The internal redlist id number. In http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/149100/0, the id is 149100.
taxon The scientific name Passer domesticus
assessors The person or group who assessed the status of the species BirdLife International
assessment_year The year the assessor evaluated the species. 2009
version The version of the list 2010.2
iucn_year The year the version was published if the version is unknown. 2010
accessdate The date you downloaded the data 22 July 2010

Notes

The output of this template is patterned after the suggested citation format at the bottom of IUCN detail pages. This suggested citation contains all the data needed by this template.

The IUCN version is not to be confused with the criteria version (e.g. 3.1).

If the version is known then using iucn_year in not required as the template will derive the year from the version number.

Output

{{IUCN
| id = 149100
| taxon = Passer domesticus
| assessors = BirdLife International
| assessment_year = 2009
| version = 2010.2
| accessdate = 22 July 2010
}}

yields:


BirdLife International (2009). "Passer domesticus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.2. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය. Retrieved 22 July 2010. {{cite web}}: Invalid |ref=harv (help)

See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:IUCN&oldid=254440" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි