සැකිල්ල:Harvard citation/core

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[[#{{{REF}}}|]]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]


Usage[සංස්කරණය]

This meta-template is used as a core to build inline citation templates.

Parameters[සංස්කරණය]

 • P1, P2, P3, P4, P5: Up to four authors and date
 • REF: ID for anchor. By default, an anchor is always generated from the authors and date. The ordinary nonempty value |ref=ID generates an anchor with the given ID; such a linkable reference can be made the target of wikilinks to full references, especially useful in short citations like shortened notes and parenthetical referencing. The special value |ref=harv generates an anchor suitable for the {{harv}} template; see anchors for Harvard referencing templates.
 • Page: Page number
 • PageSep: Separator before page number
 • Pages: Page range
 • PagesSep: Separator before page range
 • Location: Other locations in the source
 • BracketLeft: Left bracket enclosing the inline citation
 • BracketRight: Right bracket enclosing the inline citation
 • BracketYearLeft: Left bracket enclosing the year
 • BracketYearRight: Right bracket enclosing the year
 • Postscript: Terminating punctuation

See also[සංස්කරණය]

 • {{sfn}} or {{harvnb}}, which are the most common ways that this template is called.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Harvard_citation/core&oldid=344937" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි