සැකිල්ල:Expand language

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

How to create a new daughter template using this template[සංස්කරණය]

{{Expand language
|langcode=
|otherarticle={{{1|}}}
|date={{{date|}}}
|fa={{{fa|}}}
|topic=
|nodoc={{{nodoc|}}}
|no interwiki={{{no interwiki|}}}
}}

Example for Spanish (see {{Expand Spanish}}):

{{Expand language
|langcode=es
|otherarticle={{{1|}}}
|date={{{date|}}}
|fa={{{fa|}}}
|topic={{{topic|}}}
}}

Uncommon override parameters:

|googlelangcode= <!-- for where Google's language translation code is not the same as the Wikipedia language translation code -->

(Currently only used in Template:Expand Norwegian (Nynorsk).)

For a list of all daughter templates, see Category:Expand by language Wikipedia templates.

What else needs to be done after you set up the template[සංස්කරණය]

For all of these steps, replace XXXX with the name of the language you just created.[පැහැදීම ඇවැසිය]

1. Create a template documentation page.

This is easy. Just go to Template:Expand XXXX/doc. There, you should paste {{Expand language/howto|XXXX}}.

2. Set up the category where articles to be translated will go.

Go to Category:Articles needing translation from XXXX Wikipedia. There, paste the following:

{{Transcat
|language=XXXX
|empty=y
}}

You can also add categories there for Wikiprojects that may be interested.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Expand_language&oldid=403542" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි