සැකිල්ල:Earth's location in the Universe

විකිපීඩියා වෙතින්

පෘථිවිය  සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය  Local Interstellar Cloud  Local Bubble  Gould Belt  Orion Arm  ක්ෂීර පථය  Milky Way subgroup  Local Group  Virgo Supercluster  Laniakea Supercluster  Observable universe  විශ්වය
Each arrow () may be read as "within" or "part of".


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Earth%27s_location_in_the_Universe&oldid=514811" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි