සැකිල්ල:EB1911 poster

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purpose[සංස්කරණය]

To link to articles in the Wikisource edition of 1911 Encyclopedia Britannica.

Usage[සංස්කරණය]

{{Wikisource1911Enc}}

or

{{Wikisource1911Enc|Article Name}}

or

{{Wikisource1911Enc|Article Name|Display Name}}

Examples[සංස්කරණය]

{{Wikisource1911Enc|Sigel, Franz}}

This result is displayed in the top box to the right. If the last-name-first format looks too ugly, use:

{{Wikisource1911Enc|Sigel, Franz|Franz Sigel}}

This result is displayed in the bottom box to the right. If no article name is specified, the PAGENAME is used.

Usage tips[සංස්කරණය]

When you put this template on a Wikipedia article, please be kind to the regular Wikipedians who are working on those articles. This should be placed at the bottom of the article, usually the External links section. Sometimes it simply won't fit within the Wikipedia article at the bottom, so you may have to use some judgement: think about using the in-line version, {{Cite EB1911}}, and/or enlisting the cooperation of Wikipedians who normally edit the article, particularly if it is a larger and more popular article with many recent changes.

See also[සංස්කරණය]

  • {{Cite EB1911}} for use as an in-line citation
  • {{1911}} for use as an in-line citation when some of the text in a Wikipedia article is copied from the eleventh edition of Britannicae
  • Wikipedia:Sister projects for full usage information
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:EB1911_poster&oldid=172432" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි