සැකිල්ල:Age in years and months

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template returns the duration between two specified dates as a number of full years and remaining months. If the second set of parameters is not included, the duration is between the specified date and today's date.

Syntax[සංස්කරණය]

{{age in years and months |year1|month1|day1 |year2|month2|day2}}
{{age in years and months |year1|month1|day1}}  (causing the current date to be used as the second date)

Examples[සංස්කරණය]

Markup Renders as
{{age in years and months |1989|7|23 |2003|7|14}} 
13 years, 11 months

{{age in years and months |1989|7|23 |1989|8|22}} 
0 months

{{age in years and months |1989|7|23 |1989|8|23}} 
1 month

{{age in years and months |1989|7|23 |1990|7|23}} 
1 year

{{age in years and months |1989|7|23}} 
31 years, 8 months

{{age in years and months |1990|7|23 |1989|7|23}} 
−1 year

{{age in years and months |1990|9|23 |1989|7|23}} 
−1 year, 2 months


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Age_in_years_and_months&oldid=426342" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි