සැකිල්ල:Age as of date

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template calculates a person's current age based on a known age as of specified date. This is useful when a reference states a person's age at the time of the reference's publication.

{{Age as of date|age|year|month|day}}

The age, year, and day must be supplied as natural numbers; month can be specified as a natural number as well as by name or abbreviation (e.g., "August" or "Aug"). The Gregorian calendar is assumed, with no special support provided for dual dating or the difference between Old Style and New Style dates .

If a reference dated July 4, 2018, mentions that someone is 50 years old, that person's current age can be rendered using:

{{Age as of date|50|2018|July|4}}

Examples[සංස්කරණය]

Template text Result
{{Age as of date|50|2018|1|1}} 52–53
{{Age as of date|50|2018|12|31}} 51–52
{{Age as of date|50|2018|05|28}} 52
{{Age as of date|50|2018|මැයි|28}} 52
{{Age as of date|50|2018|මැයි|28}} 52

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Age_as_of_date&oldid=426344" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි