සැකිල්ල:2018 ට්‍රාන්ස්-තස්මන් තුන්කොන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කණ්ඩායම
සත ලස ජප බෝල ප්‍රල ලලවේ
 ඕස්ට්‍රේලියාව 4 4 0 0 0 0 8 +1.719
 නවසීලන්තය 4 1 3 0 0 0 2 −0.556
 එංගලන්තය 4 1 3 0 0 0 2 –1.036