සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය G කාණ්ඩය

විකිපීඩියා වෙතින්
කණ්ඩායම
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
 ජර්මනිය 3 2 1 0 7 2 +5 7
 එක්සත් ජනපද 3 1 1 1 4 4 0 4
 පෘතුගාලය 3 1 1 1 4 7 −3 4
 ඝානාව 3 0 1 2 4 6 −2 1

මෙම සැකිල්ල තනා ඇත්තේ ලිපි කිහිපයක ම භාවිත වන දත්ත එකම තැනකට එක් කිරීමට ය. වෙනත් පිටු හැර 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන තරගාවලි කාණ්ඩ සටහන්, සමස්ත වශයෙන් ම 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය පිටුවේ සහ එක් එක් කාණ්ඩ පිටුවල දක්වා ඇත. පිටු කිහිපයක ම එකම තොරතුරු යාවත්කාල කිරීම උදෙසා මෙම සැකිල්ල අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු ය.