සැකිල්ල:රටේ දත්ත උරුගුවේ

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:රටේ දත්ත URY වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත උරුගුවේ යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Uruguay.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය උරුගුවේ ප්‍රධාන ලිපි නාමය (උරුගුවේ)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Uruguay.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Uruguay.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
URY (නරඹන්න) URYFlag of Uruguay.svg උරුගුවේ
URU (නරඹන්න) URUFlag of Uruguay.svg උරුගුවේ

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| උරුගුවේ}} උරුගුවේ
  • {{ධජනිරූපකය|උරුගුවේ}}උරුගුවේ


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම


වෙනත් තොරතුරු

උරුගුවේහී ප්‍රාන්ත දසනවය එක එකක් සඳහාද රටේ _දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ආටිගාස්  ආටිගාස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැනලෝනස්  කැනලෝනස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සෙරෝ ලාගෝ  සෙරෝ ලාගෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොලෝනියා  කොලෝනියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඩුරාස්නෝ  ඩුරාස්නෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්ලොරෙස්  ෆ්ලොරෙස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්ලොරිඩා(උරුගුවේ)  ෆ්ලොරිඩා(උරුගුවේ)
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලවලෙජා  ලවලෙජා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මල්ඩොනාඩෝ  මල්ඩොනාඩෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොන්ටිවීඩියෝ  මොන්ටිවීඩියෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පේසන්ඩු  පේසන්ඩු
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රිවේරා  රිවේරා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රෝචා  රෝචා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රියෝ නේග්‍රෝ (උරුගුවේ)  රියෝ නේග්‍රෝ (උරුගුවේ)
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාල්ටෝ  සාල්ටෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන් ජොසේ  සාන් ජොසේ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සොරියානෝ  සොරියානෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටාකුවාරෙම්බෝ  ටාකුවාරෙම්බෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ට්‍රෙයින්ටා වයි ට්‍රෙස්  ට්‍රෙයින්ටා වයි ට්‍රෙස්

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

see the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත උරුගුවේ සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified