සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිබියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිබියාව යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Libya.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ලිබියාව ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ලිබියාව)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Libya.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Libya.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1951Flag of Libya (1951).svgFlag of Libya (1951).svg
1969Flag of Libya (1969–1972).svgFlag of Libya (1969–1972).svg

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
LBY (නරඹන්න)සැකිල්ල:රටේ දත්ත LBYසැකිල්ල:රටේ දත්ත LBY
LBA (නරඹන්න)සැකිල්ල:රටේ දත්ත LBAසැකිල්ල:රටේ දත්ත LBA

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ලිබියාව}} ලිබියාව
  • {{ධජනිරූපකය|ලිබියාව}}ලිබියාව

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ලිබියාව|1951}} ලිබියාව
  • {{ධජනිරූපකය|ලිබියාව|1951}}ලිබියාව

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීමසැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ලිබියාව සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified