සැකිල්ල:රටේ දත්ත බෲනයි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත බෲනයි යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Brunei.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය බෲනයි ප්‍රධාන ලිපි නාමය (බෲනයි)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Brunei.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Brunei.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
BRN (නරඹන්න) BRNFlag of Brunei.svg බෲනයි
BRU (නරඹන්න)සැකිල්ල:රටේ දත්ත BRUසැකිල්ල:රටේ දත්ත BRU
බෲනයි දාරුස්සලාම් (නරඹන්න) බෲනයි දාරුස්සලාම්Flag of Brunei.svg බෲනයි

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| බෲනයි}} බෲනයි
  • {{ධජනිරූපකය|බෲනයි}}බෲනයි


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

  • {{ධජනිරූපකය|BRN}}බෲනයි
  • {{ධජයරට|BRN}}Flag of Brunei.svg බෲනයි
  • {{ධජය|BRN}} BRNසැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත බෲනයි සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified