සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්‍රංශ තුන්වන ජනරජය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්‍රංශ තුන්වන ජනරජය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of France.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිතික කම අගය අර්ථය
අන්වර්ථය ප්‍රංශ තුන්වන ජනරජය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ප්‍රංශ තුන්වන ජනරජය)
අන්වර්ථ කෙටි නාමය ප්‍රංශය නිදසුනක් ලෙසින්, අන්වර්ථය යන්න වක්‍රෝත්තිහරණ ලිපි නාමයක්, විකිබැඳිය සඳහා භාවිතා කල යුතු (විකල්ප) සංදර්ශන නාමය
ධජ අන්වර්ථය Flag of France.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of France.svg, ඉහළ දකුණෙහි පෙන්වා ඇත)


නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය|ප්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍*"Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍රං*"ශ තුන්වන ජනරජය}} → {{රටේ දත්ත ප්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍*"Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍රං*"ශ තුන්වන ජනරජය

| රටේ ධජය2 | name = ප්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍*"Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍රං*"ශ තුන්වන ජනරජය | variant = | size = }}

  • {{ධජනිරූපකය|ප්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍*"Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍රං*"ශ තුන්වන ජනරජය}} → {{රටේ දත්ත ප්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍*"Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍රං*"ශ තුන්වන ජනරජය|ධජනිරූපකය/අරටුව|variant=|size=}}
  • {{ධජයරට|ප්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍*"Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍රං*"ශ තුන්වන ජනරජය}} → {{රටේ දත්ත ප්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍*"Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත ප්‍රං*"ශ තුන්වන ජනරජය

| රට ධජයරට2 | variant = | size = | name = }}