සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්‍රංශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්‍රංශය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of France.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ප්‍රංශය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ප්‍රංශය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of France.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of France.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
ප්‍රරාතන[[ගොනුව:{{{flag alias-ප්‍රරාතන}}}|40px|border]]{{{flag alias-ප්‍රරාතන}}}
නවින[[ගොනුව:{{{flag alias-නවින}}}|40px|border]]{{{flag alias-නවින}}}
රාජකීය[[ගොනුව:{{{flag alias-රාජකීය}}}|40px|border]]{{{flag alias-රාජකීය}}}
ප්‍රතිසංස්ථිත[[ගොනුව:{{{flag alias-ප්‍රතිසංස්ථිත}}}|40px|border]]{{{flag alias-ප්‍රතිසංස්ථිත}}}
නිදහස්[[ගොනුව:{{{flag alias-නිදහස්}}}|40px|border]]{{{flag alias-නිදහස්}}}
vichyVichyFlag.svgVichyFlag.svg
නාවිකCivil and Naval Ensign of France.svgCivil and Naval Ensign of France.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
FRA (නරඹන්න) FRAFlag of France.svg ප්‍රංශය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ප්‍රංශය}} ප්‍රංශය
  • {{ධජනිරූපකය|ප්‍රංශය}}ප්‍රංශය

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ප්‍රංශය|ප්‍රරාතන}} ප්‍රංශය
  • {{ධජනිරූපකය|ප්‍රංශය|ප්‍රරාතන}}ප්‍රංශය

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:


සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ප්‍රංශය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified