සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1960Flag of Congo Kinshasa 1960.svgFlag of Congo Kinshasa 1960.svg
1963Flag of Congo Kinshasa 1963.svgFlag of Congo Kinshasa 1963.svg
1966Flag of Congo Kinshasa 1966.svgFlag of Congo Kinshasa 1966.svg
1997Flag of Congo Kinshasa 1997.svgFlag of Congo Kinshasa 1997.svg

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
COD (නරඹන්න) CODFlag of the Democratic Republic of the Congo.svg කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය
කොන්ගෝ ප්‍රස (නරඹන්න) කොන්ගෝ ප්‍රසFlag of the Democratic Republic of the Congo.svg කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය
කොන්ගෝ, ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක සමූහාණ්ඩුව (නරඹන්න) කොන්ගෝ, ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක සමූහාණ්ඩුවFlag of the Democratic Republic of the Congo.svg කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය
කොන්ගෝ-කින්ෂාෂා (නරඹන්න) කොන්ගෝ-කින්ෂාෂාFlag of the Democratic Republic of the Congo.svg කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත කොන්ගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක ජනරජය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified