සැකිල්ල:රටේ දත්ත එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the United Arab Emirates.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය එක්සත් අරාබි එමීර් ප්‍රධාන ලිපි නාමය (එක්සත් අරාබි එමීර්)
ධජ අන්වර්ථය Flag of the United Arab Emirates.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the United Arab Emirates.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
ARE (නරඹන්න) AREFlag of the United Arab Emirates.svg එක්සත් අරාබි එමීර්
UAE (නරඹන්න) UAEFlag of the United Arab Emirates.svg එක්සත් අරාබි එමීර්

නිදර්ශන භාවිතයන්


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම


වෙනත් තොරතුරු

එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස්හී එමිරේට සත අතරින් එක එකක් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත අබු ඩාබි  අබු ඩාබි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ආජ්මාන්  ආජ්මාන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඩුබායි  ඩුබායි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆුජයිරා  ෆුජයිරා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රස් අල්-කයිමා  රස් අල්-කයිමා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂාජා  ෂාජා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උම් අල්-කුවේන්  උම් අල්-කුවේන්

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified