සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇෆ්ගනිස්තානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇෆ්ගනිස්තානය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Afghanistan.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ඇෆ්ගනිස්තානය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ඇෆ්ගනිස්තානය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Afghanistan.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Afghanistan.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

සටහන: | variant = {{{variant|}}} යන පේළිය මෙම සැකිල්ලට එක් නොකලේ නම් මෙම ප්‍රභේද්‍යයන් භාවිතා කල නොහැක.

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1901Flag of Afghanistan 1901.svgFlag of Afghanistan 1901.svg
1919Flag of Afghanistan (1919-1928).svgFlag of Afghanistan (1919-1928).svg
1931Flag of Afghanistan 1930.svgFlag of Afghanistan 1930.svg
1980Flag of Afghanistan 1980.svgFlag of Afghanistan 1980.svg
1987Flag of Afghanistan (1987).svgFlag of Afghanistan (1987).svg
1992Flag of Afghanistan (1992-1996; 2001).svgFlag of Afghanistan (1992-1996; 2001).svg
TalibanFlag of Taliban.svgFlag of Taliban.svg
2001Flag of Afghanistan 2001.svgFlag of Afghanistan 2001.svg
2002Flag of Afghanistan (2002-2004).svgFlag of Afghanistan (2002-2004).svg

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
AFG (නරඹන්න) AFGFlag of Afghanistan.svg ඇෆ්ගනිස්තානය

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම


වෙනත් තොරතුරු

අමතර ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

ඉහත දැක්වුනු ධජ ප්‍රභේද්‍යයන් නවයට අමතරව, පහත ප්‍රභේද්‍යයන් අටද පවතියි:

නම් පත ධජ රූපය (40px)
1880 ඇෆ්ගනිස්තානය
1921 ඇෆ්ගනිස්තානය
1927 ඇෆ්ගනිස්තානය
1928 ඇෆ්ගනිස්තානය
1929 ඇෆ්ගනිස්තානය
1929a ඇෆ්ගනිස්තානය
1974 ඇෆ්ගනිස්තානය
1978 ඇෆ්ගනිස්තානය
1978a ඇෆ්ගනිස්තානය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ඇෆ්ගනිස්තානය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified