සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇෆ්ගනිස්තානය/ලේඛය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අමතර ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්[සංස්කරණය]

ඉහත දැක්වුනු ධජ ප්‍රභේද්‍යයන් නවයට අමතරව, පහත ප්‍රභේද්‍යයන් අටද පවතියි:

නම් පත ධජ රූපය (40px)
1880 ඇෆ්ගනිස්තානය
1921 ඇෆ්ගනිස්තානය
1927 ඇෆ්ගනිස්තානය
1928 ඇෆ්ගනිස්තානය
1929 ඇෆ්ගනිස්තානය
1929a ඇෆ්ගනිස්තානය
1974 ඇෆ්ගනිස්තානය
1978 ඇෆ්ගනිස්තානය
1978a ඇෆ්ගනිස්තානය