සැකිල්ල:නො-නිදහස් ඓතිහාසික රූපය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

The template takes a single (unnamed) parameter, being the name of the article in which the file is used:

{{Non-free historic image|article name}}

If the image has an appropriate rationale then a reviewer will append

|image has rationale=yes

This will stop the message in the lower part of the template from being displayed.