සැකිල්ල:දඬුවම් පහර/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{දඬුවම් පහර}}

  • {{දඬුවම් පහර}} -> Penalty scored


මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

  • Penalty missed

{{සැකිල්ල:දඬුවම් පහර (අසාර්ථක)}}