සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/39

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Australasian Darter

මෙහි දැක්වෙන්නේ මුල්ම බෙන්ස් මෝටර් රථයයි. මෝටර් රථය හෙවත් “ඔටෝමොබිල්” (ප්‍රංශ හා ශ්‍රීක භාෂා මගින් ඔටෝ යන්නෙන් ස්වයංක්‍රීය යන්නද ලතින් භාෂාවෙන් මොබිලයිස් යන්නෙන් වෙනත් රථයක් හෝ සතෙකු මගින් චලනය නොවී එය මගින්ම චලනය වීම ‍වේ) යනු රෝද සහිත මගී රථයක් වන අතර එයට ස්වකීය එන්ජිමක් හෝ මෝටරයක් අඩංගු ‍වේ. බෙහොමයක් අර්ථ දැක්වීම්‍වලට අනුව මෝටර් රථ මූලික වශයෙන් මාර්ගවල ධාවනයට නිපදවා ඇති අතර එයට එහි පුද්ගලයෙකු සිට 8 දෙනෙකු දක්වා අසුන් ගැනී‍මේ හැකියාවක් පවතී.

ඡායාරූපය: බිඟුවා