සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව පාරාවෝ/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{තොරතුරුකොටුව පාරාවෝ
| name      =
| alt_name    =
| image     =
| image_alt   =
| caption    =
| role      =
| reign     =
| dynasty    =
| coregency   =
| predecessor  =
| successor   =

| notes     =
| prenomen    =
| prenomen_hiero =
| nomen     =
| nomen_hiero  =
| horus     =
| horus_hiero  =
| horus_prefix  = <!-- Default is <hiero>G5</hiero> -->
| nebty     =
| nebty_hiero  =
| golden     =
| golden_hiero  =

| spouse     =
| children    =
| father     =
| mother     =
| birth_date   =
| death_date   =
| burial     =
| monuments   =
}}

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]