සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව දෙවිදේවතාවියෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

මෙම සැකිල්ල ඕනෑම මිත්‍යා චරිතයක් සඳහා යෙදිය හැක.

භාවිතය[සංස්කරණය]

ඊජිප්තු දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type    = ඊජිප්තු
| name    =
| image    =
| image_size =
| caption   =
| deity_of  =
| hiro    =
| cult_center =
| symbol   =
| parents   =
| siblings  =
| consort   =
| offspring  =
}}

එට්‍රසකන් දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = එට්‍රස්කන්
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Greek_equivalent =
| Roman_equivalent =
}}

ග්‍රීක දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = ග්‍රීක
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Roman_equivalent =
}}

ජෛන දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = ජෛන
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| symbol      =
| color      =
| number      =
| spouse      =
| father      =
| mother      =
| children     =
| height      =
| age       =
| tree       =
| predecessor   =
| successor    =
}}

මෙසපොතේමියානු දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = මෙසපොතේමියානු
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| region      =
| festivals    =
}}

කනානයිට් දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = කනානයිට්
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| army       =
| mount      =
| region      =
| festivals    =
}}

රෝම දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = රෝම
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Greek_equivalent =
}}

අයර්ලන්ත දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type    = අයර්ලන්ත
| name    = 
| image    = 
| image_size = 
| caption   =
| member_of  = [[ටුවතා ඩි ඩැනාන්]]
| abodes   = 
| weapons   =
| battles   =
| artefacts  =
| animals   = 
| parents   = 
| siblings  = 
| consorts  = 
| children  = 
}}

නෝර්ස් දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type    = නෝර්ස්
| name    = 
| image   = 
| image_size = 
| alt    = 
| caption  =
| deity_of  = 
| Old_Norse =
| world   = 
| symbol   = 
| parents  = 
| siblings  = 
| consort  = 
| children  = 
}}

ස්ලේවික දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = ස්ලේවික
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Roman_equivalent =
| Christian_equivalent =
| Slavic_equivalent =
}}

තුර්කි දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type       = තුර්කි
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
}}

ඇලුසි[සංස්කරණය]

{{Infobox deity
| type   = ඇලුසි
| name   = 
| image   =
| caption  =
| deity_of = ''...හි [[ඇලුසි]]''
| symbol  =
| number  =
| associate =
| planet  = 
| day    =
| color   = 
}}

හින්දු දෙවිවරු[සංස්කරණය]

{{Infobox deity<!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = හින්දු
| name           =
| image          =
| caption         =
| image_size        = <!-- default 250px -->
| deity_of         = <!--උදා. මරණයේ දේවතාවා-->
| Devanagari        =
| Sanskrit_transliteration =
| Tamil_script       =
| Kannada_script      =
| script_name       = <!--භාවිත වන ස්වදේශික අක්ෂරවල නම ඇතුළත් කරන්න-->
| script          = <!--ස්වදේශික අක්ෂරවලින් දේවතාවාගේ නම ඇතුළත් කරන්න -->
| affiliation       = <!--උදා. විෂ්ණුගේ අවතාරය-->
| abode          =
| mantra          = <!--උදා. ගයාත්‍රි-->
| weapon          = <!--උදා. සුදර්ශන චක්‍රය-->
| symbols         = <!--තනි දෙවිවරුන් හා සම්බන්ධ වෙනත් සංකේත -->
| consort         =
| mount          = <!-- (වාහනය) උදා. ගරුඩා -->
| texts          = <!--උදා. ‍ගනේෂ පුරාණ, මුද්ගල පුරාණ-->
| region          = <!--එනම්, ප්‍රාදේශික දේවතාවකු සඳහා වන පළාත හෝ ප්‍රදේශය (උදා. බෙංගාලය)-->
}}

සියලු ක්ෂේත්‍ර[සංස්කරණය]

තොරතුරුකොටුව දෙවිදේවතාවියෝ
{{Infobox deity
| type     = 
| name     = 
| deity_of   = <!-- හෝ god_of / Alusi_of -->
| member_of  = 
| image    = 
| image_size  = 
| alt     = <!-- for alternate text of the title image per [[WP:ALT]] -->
| caption   = 
| other_names = 
| hiro     = 
| Old_Norse  = 
| Devanagari  = 
| Sanskrit_transliteration = 
| Tamil_script = 
| Tamil_transliteration = 
| Kannada_script = 
| Kannada_transliteration = 
| script_name = 
| script    = 
| affiliation = <!--හෝ | associate = -->
| cult_center = <!--හෝ | cult_centre = -->
| abode    = <!-- හෝ | abodes = -->
| planet    = <!-- හෝ | world = -->
| mantra    = 
| weapon    = <!-හෝ | weapons = -->
| battles   = 
| artifacts  = <!-හෝ | artefacts = -->
| animals   = 
| symbol    = <!-- හෝ | symbols = -->
| height    = 
| age     = 
| tree     =
| day     = 
| color    = <!-- හෝ | colour = -->
| number    = 
| consort   = <!-- හෝ | consorts = -->
| parents   = 
| siblings   = 
| offspring  = <!-- හෝ | children = -->
| predecessor =
| successor  =
| army     =
| mount    = 
| texts    = 
| Greek_equivalent   = 
| Roman_equivalent   = 
| Etruscan_equivalent = 
| Christian_equivalent = 
| Slavic_equivalent  = 
| Hinduism_equivalent = 
| region    = 
| ethnic_group = 
| festivals  = 
}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

ගනේෂ
තැඹිලි දෝතියකින් සැරසුණු ඇත්-හිසැති මිනිසකු විශාල නෙළුමක් මත අසුන්ගෙන සිටියි. ඔහුගේ සිරුර රතු පැහැති අතර, විවිධ රන් මාල සහ වළලු පැළඳ සිටියි. ඔහුගේ ගෙල වටා නාගයෙකි. ඔහුගේ කිරුළේ තුඩු තුනෙහි නෙළුම් පොහොට්ටු සවි කර ඇත. සිය දකුණු අත් ද්විත්වයෙන් නව ගුණ වැලක් (පහළ හස්තය) සහ මෝදක (රවුම් කහ පැහැ රසකැවිල්ලකි) ත්‍රිත්වයකින් පිරි භාජනයක් දරා සිටියි. සිව්වන මෝදකය වක් වූ සොඬයෙන් ගෙන අනුභව කිරීමට සැරසෙයි. වම් අත් ද්විත්වයෙහි, ඔහු නෙළුම් මලක් (ඉහළ) සහ කෙටේරියක් (පහළ) දරා සිටියි. කෙටේරියේ මිට ඔහුගේ උරහිසට හේත්තු කොටගෙන ඇත.
දේවනාගරීगणेश
සංස්කෘත පරිවර්තනයgaṇeśa
දෙමළ අක්ෂර වලින්கணேசா
කන්නඩ අක්ෂරවලින්ಗಣೇಶ
අනුබැඳියදේව
මන්ත්‍රයॐ गणेशाय नमः
(ඕම් ගනේෂයා නමඃ)
ආයුධයඵරසු (පො‍රව)
පාස (පුඩුව සහිත කඹය)
අංකුස (හෙණ්ඩුව)
සංකේතඕම්, මෝදක
වල්ලභයාබුද්ධි (ප්‍රඥාව)
ඍද්ධි (සෞභාග්‍යය)
සිද්ධි (ගෞරවය)
වාහනයමීයා
{{Infobox deity <!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = හින්දු 
| name           = ගනේෂ 
| image          = Ganesha Basohli miniature circa 1730 Dubost p73.jpg
| image_size        = 250px
| caption         = [[බෝෂෝලි සිතුවම්|බොෂෝලි]] ලඝු සිතුවමක්; 1730 පමණ. [[ජාතික කෞතුකාගාරය, නව දිල්ලි|ජාතික කෞතුකාගාරය]], [[නව දිල්ලි]], [[ඉන්දියාව]].
| alt           = තැඹිලි දෝතියකින් සැරසුණු ඇත්-හිසැති මිනිසකු විශාල නෙළුමක් මත අසුන්ගෙන සිටියි. ඔහුගේ සිරුර රතු පැහැති අතර, විවිධ රන් මාල සහ වළලු පැළඳ සිටියි. ඔහුගේ ගෙල වටා නාගයෙකි. ඔහුගේ කිරුළේ තුඩු තුනෙහි නෙළුම් පොහොට්ටු සවි කර ඇත. සිය දකුණු අත් ද්විත්වයෙන් නව ගුණ වැලක් (පහළ හස්තය) සහ මෝදක (රවුම් කහ පැහැ රසකැවිල්ලකි) ත්‍රිත්වයකින් පිරි භාජනයක් දරා සිටියි. සිව්වන මෝදකය වක් වූ සොඬයෙන් ගෙන අනුභව කිරීමට සැරසෙයි. වම් අත් ද්විත්වයෙහි, ඔහු නෙළුම් මලක් (ඉහළ) සහ කෙටේරියක් (පහළ) දරා සිටියි. කෙටේරියේ මිට ඔහුගේ උරහිසට හේත්තු කොටගෙන ඇත.
| Devanagari        = गणेश 
| Sanskrit_transliteration = gaṇeśa
| Tamil_script       = கணேசா
| Kannada_script      = ಗಣೇಶ
| affiliation       = [[දේව (හින්දු ආගම)|දේව]]
| mantra          = ॐ गणेशाय नमः <br />(ඕම් ගනේෂයා නමඃ)
| weapon          = [[ඵරසු]] ([[පො‍රව]])<br />[[පාස]] (පුඩුව සහිත කඹය)<br />[[අංකුස]] (හෙණ්ඩුව)
| consort         = [[බුද්ධි]] (ප්‍රඥාව)<br/>[[ඍද්ධි]] (සෞභාග්‍යය)<br/>[[සිද්ධි]] (ගෞරවය)
| mount          = [[මීයා]]
| symbols         = [[ඕම්]], [[මෝදක]]
}}

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]