සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව රූපය

විකිපීඩියා වෙතින්
[[ගොනුව:{{{image}}}|300px]]

නාමාවලිය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල, කිසියම් විශේෂිත බහිෂ්-සෞර ග්‍රහ ලෝකයක් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කෙරෙන සැකිලි කාණ්ඩයක කොටසකි. {{ග්‍රහලෝකකොටුව ඇරඹුම}} සැමවිටම ලැයිස්තුවේ පළමුවැන්න වන අතර, {{ග්‍රහලෝකකොටුව අවසන}} සැමවිටම ලැයිස්තුවෙහි අවසානයෙහි වෙයි. ග්‍රහ ලෝක ගුණාංගයන්හි ප්‍රකාශනයට පත්කෙරුණු රූප පවතියි නම් ඒවා සැමවිටම අභිප්‍රේත වන අතර, විශේෂයෙන්ම උපන්‍යාස ගත කෙරුණු ප්‍රකාශනයන් වෙතින් ඒවා ගැනුනේ නම් වඩාත් අභිමතය. සිත්තරාගේ සංකල්පය, මූලාශ්‍රය කුමක් වුවද, මඟහැරිය යුතුය. පිළිගතමනා රූපයන්හී නිදසුන් අතර

මෙම සැකිල්ල පහත පරිදි භාවිතා කල හැකිය:

{{ග්‍රහලෝකකොටුව රූපය
| image = <!--රූප සබැඳිය (සිඟිති රූප ප්‍රමාණය ස්වයංක්‍රීය ලෙසින් 300px වෙත නියම කෙරේ)-->
| caption = <!-- විස්තරය; අවශ්‍ය වෙයි-->
}}

පහත දැක්වෙන සැකිලි සමූහය එක්ව භාවිතා වන අතර සාමාන්‍ය වශයෙන් පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇති අනුස්ථිති ප්‍රකාර සථානගත කෙරෙති.

{{ග්‍රහලෝකකොටුව ඇරඹුම}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව රූපය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව විස්තරය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව විසංයෝගය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව කක්ෂය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව අභිලක්ෂණ}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව ගවේෂණය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව වට්ටෝරුව}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව ආශ්‍රිත}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව අවසන}}

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]