සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව ගවේෂණය

විකිපීඩියා වෙතින්
ගවේෂණ තොරතුරු
ගවේෂණ දිනය
ගවේෂකයා(යන්)
ගවේෂණ තත්ත්වය

නාමාවලිය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල, කිසියම් විශේෂිත බහිෂ්-සෞර ග්‍රහ ලෝකයක් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කෙරෙන සැකිලි කාණ්ඩයක කොටසකි. {{ග්‍රහලෝකකොටුව ඇරඹුම}} සැමවිටම ලැයිස්තුවේ පළමුවැන්න වන අතර, {{ග්‍රහලෝකකොටුව අවසන}} සැමවිටම ලැයිස්තුවෙහි අවසානයෙහි වෙයි.මෙම සැකිල්ල පහත පරිදි භාවිතා කල හැකිය:

{{ග්‍රහලෝකකොටුව ගවේෂණය
| discovery_date = <!--ගවේෂණ දිනය-->
| discoverers = <!--ගවේෂකයෝ-->
| discovery_method = <!--අනාවරණ ක්‍රමය-->
| discovery_site = <!--ගවේෂණය සිදු කල නිරික්ෂණාගාරය-->
| discovery_status = <!--ගවේෂණ තත්ත්වය: ප්‍රකාශිත/සනාථ කොට/ප්‍රකාශිත නැත/අස්කරගෙන-->
}}

පහත දැක්වෙන සැකිලි සමූහය එක්ව භාවිතා වන අතර සාමාන්‍ය වශයෙන් පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇති අනුස්ථිති ප්‍රකාර සථානගත කෙරෙති.

{{ග්‍රහලෝකකොටුව ඇරඹුම}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව රූපය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව විස්තරය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව විසංයෝගය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව කක්ෂය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව අභිලක්ෂණ}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව ගවේෂණය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව වට්ටෝරුව}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව ආශ්‍රිත}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව අවසන}}

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]