සාපේක්ෂතා වාදය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Spacetime curvature.png

සාපේක්ෂතා වාදය යනු ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් හඳුන්වාදුන් භෞතික විද්‍යාව හා බැඳි න්‍යායකි.

සාපේක්ෂතා න්‍යාය සාමාන්යයෙන් ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් සිද්ධාන්ත දෙකක් ඇතුළත් ය:.

1. General Relativity

2. Special Relativity

මෙහිදී ගුරුත්වය Gravity, කාලයේ ගුප්ත හැසිරීම Time Dilation හා දිග කොට වීම Length Contraction යන කරුණු ගැන කතා වෙනවා.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාපේක්ෂතා_වාදය&oldid=371365" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි