සාන්ත පීතර විදුහල, මීගමුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සාන්ත පීතර විදුහල‚ මීගමුව (St. Peter's College, Negombo) (සාන්ත පීතර මධ්‍ය මහා විදුහල‚මීගමුව (St. Peter's Central College, Negombo ) ලෙසද හැඳින්වේ) ‚ මීගමුව නගරයේ ඇති ජනප්‍රිය රෝමානු කතෝලික‚ රජයේ මිශ්‍ර පාසලකි.

St. Peter's College, Negombo
සාන්ත පීතර විදුහල‚ මීගමුව
Location
ශ්‍රී ලංකාව
Coordinates 7°12′44″N 79°50′24″E / 7.2121589°N 79.8401034°E / 7.2121589; 79.8401034ඛණ්ඩාංක: 7°12′44″N 79°50′24″E / 7.2121589°N 79.8401034°E / 7.2121589; 79.8401034
Information
Type රෝමානු කතෝලික
Motto විනය දැනුම අඳුර නසයි​

("Discipline and Knowledge Clears Darkness")

Grades 1 -13
Gender මිශ්‍ර

මුහුදු ලිහිණියන්ගේ සටන[සංස්කරණය]

මීගමුව සාන්ත පීතර විදුහල හා කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල අතර පවත්වන වාර්ශික ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය (Big Match) මුහුදු ලිහිණියන්ගේ සටන (Battle of the Seagulls) ලෙස හැදින්වේ.

2012 වසරේදී ආරම්භ කරන ලදී.