සාකච්ඡාව:හත්කෝරළේ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දේවමැදි හත්පත්තුව[සංස්කරණය]

දේවමැදි හත්පත්තුව ද දෙවමැදි හත්පත්තුව ද? --Lee (talk) 08:29, 18 ජූලි 2012 (යූටීසී)

As far as I know, it is දේවමැදි හත්පත්තුව. But in the past it has been written as දෙ‍්වමැදි (with බැඳි අකුරු). Singhalawap (talk) 15:56, 25 ජූලි 2012 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:හත්කෝරළේ&oldid=220386" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි