සාකච්ඡාව:සිංහල සන්ධි

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

සිංහල සන්ධි විකිපීඩියා සාකච්ඡා පිටුව.

ආගම සන්ධිය[සංස්කරණය]

ආගම සන්ධිය කොටස යටතේ සඳහන් කර ඇති දෙවන උදාහරණය වැරදි ය. හැකි ඉක්මනින් නිවැරදි උදාහරණයක් ඇතුලත් කරන්න. Jacebrent1 (talk) 16:17, 19 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Wait, I'm not sure because in most places they say 'සන්ධි වන පද දෙක අතරට අලුත්ම ව්‍යංජනයක් ආගමනය වීම.'. They do not mention about ස්වරාගමනය. Can someone please check? It's better if we put a reference. Jacebrent1 (talk) 13:56, 21 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:සිංහල_සන්ධි&oldid=495779" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි