සාකච්ඡාව:ස්පාඤ්ඤයේ හයවන පිලිපේ රජ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"හයවැනි පිලිපේ රජු" යනුවෙන් දැක්වූ විට "හය වගේ" යනුවෙන් අදහස් වෙයි. නියම ආකාරය "හයවන පිලිපේ රජ" විය යුතුයි --- Shwetha (talk) 02:09, 24 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)