සාකච්ඡාව:සත්‍යකාම නම් වෙමි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය කාව්‍යය පිලිබඳ විචාරයක් වැනිය. පළමු ඡේදය හැරුණු විට ඉතිරිය විකිපීඩියාවට වැදගත් නොවන බව මම සිතමි.----Randeerjayasekara (talk) 10:35, 1 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)