සාකච්ඡාව:සතරවරම් දෙවිවරු

    විකිපීඩියා වෙතින්

    මේ ලිපියේ අන්තර්ගතය හා මාතෘකාව ගැන මොකද කියන්නේ? නංගයා මතන්න 12:22, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]