සාකච්ඡාව:සතරවරම් දෙවිවරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේ ලිපියේ අන්තර්ගතය හා මාතෘකාව ගැන මොකද කියන්නේ? නංගයා මතන්න 12:22, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]