සාකච්ඡාව:රබින්ද්‍රනාත් තාගෝර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I think it is better to remove the content. but not the තොරතුරුකොටුව පුද්ගලයා(info box). -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:01, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)

"රවීන්‍ද්‍රනාත් තාගෝර්" හා "රබින්‍ද්‍රනාත් තාගෝර්" යන වදන් දෙක ම නිරවද්‍ය වේ. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:39, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)

shawna[සංස්කරණය]

shawn is the best writter,singer,drammer,acter,poet inthe world . his foll name is k. shawn nithesh perera.his father is suminda and mother is nirasha . and also he has a one brother named shalom