සාකච්ඡාව:මහ පොළොව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Why is this page tagged to be deleted?[සංස්කරණය]

I don't see a reason why this page is tagged to be deleted. --Lee 10:13, 6 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

Yep, we have to ask from User:Singhalawap. It seems OK to keep the Content for me as well. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 10:27, 6 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]
I removed the tag for deletion since there is no good reason for deletion. --Lee (talk) 14:32, 29 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)[reply]
I removed the tag added by User:Singhalawap again and the user is notified! --Lee (talk) 12:50, 4 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:මහ_පොළොව&oldid=121776" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි