සාකච්ඡාව:මරදන්කඩවල යකඩයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය පරිවර්තනය කල යුතු බව පෙනුනු බැවින් එසේ කිරීම ආරම්භ කලෙමි. මම නව පරිශීලකයෙකු වන බැවින්ද මෙය මාගේ පළමු සංස්කරණය වන බැවින්ද සිදුවිය හැකි වරදන්ට සමාව භජනය කරන ලෙස සමස්ත විකිපීඩියා ප්‍රජාවෙන්ම ඉල්ලා සිටිමි. හෙළසෙබළ 10:01, 29 ජූලි 2008 (UTC)