සාකච්ඡාව:බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය හිමි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තොරතුරු කොටුව ගොනුව:Ananda maitreya thero.jpg යන්න උඩුගත කිරීමේ ගැටලුවක් පවතී.

Varuna Harshana (talk) 14:57, 6 අප්‍රේල් 2013 (යූටීසී)

දැන් හරි. --ශ්වෙත (talk) 15:22, 6 අප්‍රේල් 2013 (යූටීසී)