සාකච්ඡාව:බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය හිමි

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

තොරතුරු කොටුව ගොනුව:Ananda maitreya thero.jpg යන්න උඩුගත කිරීමේ ගැටලුවක් පවතී.

Varuna Harshana (talk) 14:57, 6 අප්‍රේල් 2013 (යූටීසී)Reply[reply]

දැන් හරි. --ශ්වෙත (talk) 15:22, 6 අප්‍රේල් 2013 (යූටීසී)Reply[reply]