සාකච්ඡාව:පාදෙණිය

    විකිපීඩියා වෙතින්

    Spelling[සංස්කරණය]

    හරි වචනය පාදෙණිය නේද? --Lee (talk) 04:18, 10 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

    ඔව් පාදෙණිය හරි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:45, 11 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
    "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:පාදෙණිය&oldid=129283" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි