සාකච්ඡාව:ද ලෝ ඔෆ් සක්සස් (පොත)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය පිලිබඳව ප්‍රජා මතය දැනගැනීමට කැමැත්තෙමි. Singhalawap (talk) 07:48, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

සුදුසු නොවන බව මාගේ හැගීමයි.සමන් (talk) 08:05, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
සමන්
දැං අවුලක් නෑ නේද ? Singhalawap (talk) 08:20, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
අවුලක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි පොතේ හැටියට කරුණු 17 ක් තියෙන්න ඕන. අනෙක මේ කරුණු විස්තර කරල තියෙනවා. --- 112.135.215.64 08:27, 17 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)