සාකච්ඡාව:දෙහිවල-ගල්කිස්ස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවට අයත් නුගේගොඩහි කොටසක්ද දෙහිවල-ගල්කිස්සට අයත් නම් මෙම පෙදෙස දෙහිවල-ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවට අයත් පෙදෙස පමණක් විය නොහැක. ---- ශ්වෙත (talk) 18:37, 8 පෙබරවාරි 2014 (යූටීසී)