සාකච්ඡාව:ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම ලිපියෙහි මාතෘකාව "ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම" ලෙස කෙටි කිරීම වඩා සුදුසු යැයි සිතමි. --raju (talk) 07:20, 1 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]

agree Singhalawap (talk) 08:10, 1 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]