සාකච්ඡාව:ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපියෙහි මාතෘකාව "ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම" ලෙස කෙටි කිරීම වඩා සුදුසු යැයි සිතමි. --raju (talk) 07:20, 1 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)

agree Singhalawap (talk) 08:10, 1 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)