සාකච්ඡාව:ගොංගාලේගොඩ බණ්ඩා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"ගොන්ගාලේගොඩ බණ්ඩා" නමින් ලිපියක් නම් විකියේ තියනවා --උපුල් (talk) 12:07, 6 මාර්තු 2012 (යූටීසී)[reply]

උපුල්,
Thank you for informing. Waht is the correct name.
We can redirect less correct name to the more correct name.
Singhalawap (talk) 16:31, 10 මාර්තු 2012 (යූටීසී)[reply]
මේ දෙවිදිහම පරණ පත්තර වලත් පාවිච්චි කරල නම් තියනවා. මට තනියම නම් තීරණයක් ගන්න බැහැ. නමුත් "ගොංගාලේගොඩ බණ්ඩා" කියන නම වඩාත් උචිතයි වගේ හිතෙනවා. ඒක නිසා අනික් පිටුව මෙතනට යොමුවක් දාන්න. --උපුල් (talk) 02:29, 12 මාර්තු 2012 (යූටීසී)[reply]
‍‍ඓහෙනං එහෙම කරමු Singhalawap (talk) 12:06, 12 මාර්තු 2012 (යූටීසී)[reply]