සාකච්ඡාව:ගලුගුඩුවා

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

I don't like this හෙවත් part. Title should be one of that. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:58, 27 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

කහ කන් කොණ්ඩයා or කහ කොණ්ඩයා? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:00, 27 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
ලිපියේ සඳහන් ආකාරයට නම් කහ කන් කොණ්ඩයා නේද? --Lee (talk) 06:07, 27 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
කහ කන් කොණ්ඩයා වෙතට ලිපිය ගෙන ගියා. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:22, 27 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ගලුගුඩුවා&oldid=358392" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි