සාකච්ඡාව:කොන්සලේෂන් ඔෆ් ෆිලෝසෆි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපියෙහි මාතෘකාව ඇලකුරු වලින් දක්වා තිබීමෙන් ගම්‍ය වන්නේ එය කෘතියක මාතෘකාවක් බවයි. ග්‍රන්ථ පිළිබඳ අනෙකුත් ලිපි සඳහාද මෙම {{ඇලකුරු ශීර්ෂකය}} සැකිල්ල භාවිතා කළ හැක. --- අස්ලාන් (talk) 05:40, 4 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

I did not know this concept. Thank you අස්ලාන්
Singhalawap (talk) 06:31, 4 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)