සාකච්ඡාව:කෘෂිකර්මය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම පිටුවේ සිංහල අන්තර්ගතය ඉතා අඩුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:19, 30 ජූලි 2010 (යූටීසී)

ඉංග්‍රීසි අන්තර්ගතය ඉවත් කළ යුතුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:31, 18 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
කතාව ඇත්ත. ඔන්න මම ඉංග්‍රීසි ටික අයින් කරල දැම්මා. --Lee (talk) 07:04, 19 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:කෘෂිකර්මය&oldid=114217" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි