සාකච්ඡාව:උමං සොහොන් ගෙවල්

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

නිවැරදි මාතෘකාවක් යොදා ගත යුතුව ඇත. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:51, 10 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

en:Catacombs ලිපියට යම් සමාන කමක් ඇති බව පෙනේ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:54, 10 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
"උමං සොහොන් ගෙවල්" යන නමට ගෙනගියා. --Lee (talk) 07:06, 31 මාර්තු 2017 (යූටීසී)Reply[reply]