සාකච්ඡාව:ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ඨාචාරයේ පිරිමි ක්වන්ධ රුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ක්වන්ධ කියා වචනයක් නැත. හිස නැති කඳ යන්න මෙහි අදහස් වුනි නම් නිවැරැදි වචනය කවන්ධ වෙයි. ---ශ්වෙත (talk) 11:05, 25 ජූනි 2012 (යූටීසී)