සාකච්ඡාව:ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ඨාචාරයේ පිරිමි ක්වන්ධ රුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ක්වන්ධ කියා වචනයක් නැත. හිස නැති කඳ යන්න මෙහි අදහස් වුනි නම් නිවැරැදි වචනය කවන්ධ වෙයි. ---ශ්වෙත (talk) 11:05, 25 ජූනි 2012 (යූටීසී)