සාකච්ඡාව:අජටාකාශ නීතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

-- චතුනි අලහප්පෙරුම 16:34, 5 මැයි 2010 (යූටීසී)

මෙම කාරණා ලිපිය මකාදැමීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන බව මගේ අදහසයි. --Lee (talk) 12:38, 22 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)